Corona: update maatregelen Italië

Het sterk stijgend aantal besmettingen vanwege de Omicron-variant zorgt ervoor dat lidstaten bijkomende maatregelen nemen.  

De noodtoestand wordt verlengd tot 31 maart 2022.

Iedereen, ook vrachtwagenchauffeurs, die naar Italië reist, is verplicht om voor vertrek het Passenger Locator Form in te vullen.

Vanaf 15 februari 2022 geldt voor werknemers in de privé en de openbare sector die ouder zijn dan 50 jaar, een nieuwe vaccinatieplicht om toegang te krijgen tot de werkplek. Zij moeten in het bezit zijn van de zogenaamde Super Green Pass “rafforzato” (vrijgegeven na voltooiing van de volledige vaccinatie of hersteld van Covid) en moeten deze ook kunnen tonen.

Vrachtwagenchauffeurs worden niet vrijgesteld van deze maatregelen. Chauffeurs werkzaam voor buitenlandse transportfirma’s die geen covid green certificate (of de Super Green Pass voor de personen boven 50 jaar) hebben, mogen tóch op speciaal aangeduide laad- en loskaaien komen, op voorwaarde dat het laden of lossen door ander personeel gebeurt.

Met het covid green certificate wordt het vaccinatiebewijs, bewijs van herstel of het resultaat van een negatieve test bedoelt. Met het super covid green certificate wordt het vaccinatiebewijs of herstelcertificaat bedoeld. Dit zijn de QR-codes die u kunt ophalen a.d.h.v. de CovidSafe-app.

Indien de Italiaanse klant een covid green certificate eist en uw chauffeur niet volledig gevaccineerd is, kan de chauffeur (< 50 jaar) in een Italiaanse apotheek een sneltest laten afnemen. Deze moeten worden afgenomen door de apotheker.

Bron: Febetra 14.01.2022