Duurzaamheid

Natuurlijk wil je samenwerken met een logistiek expert die duurzaam werkt. En die dat liefst al langer dan gisteren doet. Noteer dan dat we bij Hamann, sinds 2008, jaar na jaar, het Milieucharter Oost-Vlaanderen behaalden. We werden beloond voor ons algemeen milieubeleid en de extra prestaties op milieuvlak.

Concrete
acties

Wil je enkele concrete voorbeelden van onze acties voor duurzaam ondernemen?

 • We hebben een nieuwe vloot eigen wagens.
 • We werken continue aan het verfijnen van onze milieu- en veiligheidsinstructies en werkpostfiches, om een veilige werkomgeving voor onze medewerkers te creëren.
 • We meten de tevredenheid van onze medewerkers en stemmen onze acties af op de resultaten.
 • We focussen op het opleiden, begeleiden en coachen van medewerkers.
 • We begeleiden studenten en stagiairs intensief.
 • We stellen een uitgebreid onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers op.
 • We updaten de functie- en rolbeschrijvingen, inclusief de competenties.
 • We hebben elektrische laadpalen op ons terrein geïnstalleerd.
 • We monitoren ons verbruik aan water, elektriciteit en aardgas en we sensibiliseren om het verbruik te beperken.

Ons duurzaamheids-palmares

 • We integreren de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties binnen het thema van de 5 P’s: People, Planet, Prosperity, Peace & Partnership.
 • Sinds 2016 nemen we deel aan het Charter Duurzaam ondernemen (People, Planet, Profit). Dit heeft het Milieucharter vervangen.
 • Al onze acties voor duurzaamheid staan in het duurzaamheidsverslag van Hamann International Logistics.
 • Hamann International Logistics heeft een kwaliteits- en milieuzorgsysteem ingericht conform ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015, waarvan we de certificaten behaald hebben.

Duurzaamheids-plannen

Of we nog duurzaamheidsplannen hebben? En of! We willen:

 • Het IFS en Bio-certificaat (voor de voedselveiligheid) jaarlijks blijven behalen.
 • De afvalstromen in ons gebouw verbeteren.
 • Onze noodprocedures herwerken en actualiseren.
 • Toekomstige gebouwen innovatief en duurzaam maken.Vragen? Wij hebben de antwoorden.

Aarzel niet om contact op te nemen.

Contact