Corona Duitsland: update maatregelen

Sinds 15 januari 2022 zijn de volgende regels gewijzigd in Duitsland:


Herstelcertificaten: 


De geldigheidsduur van de herstelcertificaten (één van de 3G-opties) is teruggebracht naar 90 dagen.


Een herstelbewijs moet nu aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De test die de corona-besmetting vaststelde moet zijn uitgevoerd door een laboratorium gebruik makend van nucleïnezuurdetectie (vb. een PCR-test), EN,
  • De datum van de positieve test moet ten minste 28 dagen oud zijn, EN,
  • De datum van de positieve test mag niet ouder zijn dan 90 dagen.

Johnson&Johnson-vaccin:

Ook zijn de regels met betrekking tot het Corona-vaccin Johnson & Johnson veranderd in Duitsland. Waar voorheen één dosis volstond, is dit nu niet meer voldoende.


Indien u gevaccineerd bent met Johnson&Johnson en hier enkel één dosis van hebt gekregen, beschouwt Duitsland dit niet meer als een volledige vaccinatie. U bent pas volledig gevaccineerd na een tweede dosis (van een ander vaccin).


Andere reeds bestaande regels zijn niet veranderd en blijven nog steeds van toepassing. Chauffeurs die vanuit een risicogebied (België valt hier momenteel onder) naar Duitsland rijden zijn – met andere woorden – nog steeds vrijgesteld van het voorleggen van 3G-documenten, registratie en quarantaine.


Let wel: vanaf dat u de cabine verlaat bent u wél gebonden aan de 3G-regels op de werkvloer (bv. Bij het laden of lossen van goederen) en volstaat één dosis van het Johnson&Johnson-vaccin niet meer voor een geldige Covid Pass.


Houd hier zeker rekening mee!

Bron: Febetra 19.01.2022