Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Voor de 11de keer op rij heeft Hamann International Logistics NV het Voka Duurzaam Ondernemen (voorheen Milieucharter) in ontvangst mogen nemen.  Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven, te structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

Via het ondertekenen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven en organisaties zich om een jaaractieplan te realiseren rond 10 thema’s.  De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader.

We mochten ook dit jaar het certificaat in ontvangst nemen van Mathieu Van Bouwel, voorzitter van de evaluatiecommissie.