Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Vorige week mochten 74 Oost-Vlaamse bedrijven hun Duurzaamheidscertificaat over het jaar 2021 in ontvangst nemen.

Deze laureaten van het Charter Duurzaam Ondernemen werden hiermee beloond voor hun initiatieven en inspanningen die rond dit thema geleverd werden tijdens het voorbije jaar.

Naar aloude gewoonte maakt Hamann weer deel uit van de laureatenlijst.  Deze erkenning houdt in dat Hamann voldoet aan een aantal van de voorwaarden van de Verenigde Naties, waar in totaal 17 doelstellingen zijn opgenomen.

Deze keer werd bij ons gekozen voor het thema “Centraal en efficiënt beheer van keuringen en onderhoud conform wetgeving en intern beleid”.

Wij beseffen dat onze klanten nu en in de toekomst van ons verwachten dat wij nog veel doestellingen zullen bereiken en dat de vraag naar een duurzaam beleid binnen bedrijven steeds groter wordt.