NL
EN
FR

Voka Charter Duurzaam Ondernemen (juni 2019)

Voor de 10de keer op rij heeft Hamann International Logistics NV het Voka Duurzaam Ondernemen (voorheen Milieucharter) in ontvangst mogen nemen.  Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen is een hulpinstrument om duurzaam ondernemen concreet vorm te geven, te structureren en te werken aan continue verbetering van de prestaties op milieu, sociaal en economisch vlak.

Via het ondertekenen van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen engageren bedrijven en organisaties zich om een jaaractieplan te realiseren rond 10 thema's.  De Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader.

We mochten ook dit jaar het certificaat in ontvangst nemen van Mathieu Van Bouwel, voorzitter van de evaluatiecommissie.

Verlenging van onze certificaten (mei 2019)

Hamann International Logistics nv is trots te kunnen meedelen dat we succesvol 3 audits ondergaan hebben en dat hiermee volgende certificaten verlengd zijn:

Het Charter Duurzaam Ondernemen beloont voor het 3de jaar op rij het harde werk van Hamann International Logistics nv om rekening te houden met de invloed die we hebben op de kwaliteit van de leefomgeving, het klimaat, energiegebruik, etc.

Met de 5de verlenging van het Bio Certificaat toont Hamann International Logistics nv de nodige ervaring te bezitten voor het opslaan en vervoeren van goederen met het biolabel, oa het naleven van alle vereisten van traceerbaarheid en documentcontrole, voorraadbeheer, etc.

Het IFS Certificaat wordt voor de 4de keer verlengd en is een garantie voor onze klanten dat Hamann International Logistics nv in staat is goederen te vervoeren met hoge eisen qua voedselveiligheid, productintegriteit, food defense en food fraude.  Hiervoor is een uitgebreid HACCP handboek opgesteld, met bijhorend actieplan en controlemechanismes.

     

Hamann breidt verder uit met nieuwbouw in Wetteren (april 2019)

Met 170 medewerkers en een snel stijgende omzet die in 2019 wellicht de kaap van 85 miljoen euro zal overschrijden, beleeft Hamann International Logistics succesvole en drukke tijden.

Ondanks extra kantoor- en opslagruimte in Wetteren en Lokeren, voorzien wij capaciteitstekorten om de te verwachten groei op de beste manier op te vangen.

Om hierop te anticiperen werd besloten uit te kijken naar een logistiek goed gelegen terrein, liefst in de buurt van onze bestaande infrastructuur.

Ons oog is uiteindelijk gevallen op een ruim stuk grond in Industrieterrein Biezeweg in Wetteren, op zowat 2,5 kilometer afstand van onze bestaande infrastructuur.

Momenteel wordt het bestaande industriegebouw afgebroken en de grond bouwklaar gemaakt.  Deze werkzaamheden zullen afgerond zijn eind volgende maand.

Het terrein heeft een oppervlakte van 23.502 m², waarop een overslagmagazijn gebouwd zal worden van 7.000 m² met 51 laadkaaien, 800 m² kantoorruimte en voldoende parkeergelegenheid voor vracht- en personenwagens.

Naast onze overslagactiviteiten zullen ook een aantal (andere) diensten hier ondergebracht worden.

Wij kijken alvast uit naar voorjaar 2020, het moment dat wij deze nieuwe vestiging in gebruik zullen nemen.

Het bestaande overslagmagazijn op Vantegem zal daarna getransformeerd worden tot extra opslagruimte.

Met deze investering is een bedrag van circa 12 miljoen euro gemoeid.

Logistics & Distribution 3&4 okt. Brussels Expo (augustus 2018)

De medewerkers en directie van Hamann International Logistics nv nodigen u van harte uit op de Logistics & Distribution beurs in de Brussels Expo op woensdag 3 (11u-19u) en donderdag 4 (11u-18u) oktober.

Tijdens deze twee dagen verwelkomen we u graag op onze Hamann-stand n° 4.C38 om nader kennis te maken met onze dienstverlening of om bij te praten over onze samenwerking.

Bij interesse kan u een afspraak maken met één van onze commerciële collega's.  Graag een seintje wanneer dit gesprek voor u past zodat we de aanwezigheid van uw commercieel contactpersoon kunnen garanderen.

Registreer u hier voor gratis toegang met uw persoonlijke code 10026.

Wij kijken uit naar uw bezoek!


Milieucharter (juni 2018)

Vorig jaar behaalde Hamann International Logistics nv voor de negende maal op rij het Milieucharter.

Tevens kregen wij toen de bevestiging van onze intentieverklaring om deel te nemen aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen 2017, waarbij van ons verlangd werd minimaal 10 acties te ondernemen rond de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties met minstens 1 actie binnen elk van de 5 P's: People, Prosperity, Planet, Peace en Partnership.

Een jaar later zijn we fier te kunnen melden dat Hamann International Logistics nv het Charter Duurzaam Ondernemen toegekend kreeg.  Dit op basis van het duurzaamheidsbeleid en de acties die tijdens het jaar 2017 werden uitgevoerd.  Hamann International Logistics nv legde de focus op doelstelling 9: industrie, innovatie en infrastructuur.  Het vervangen van ons wagenpark door nieuwe trekkers met een positieve impact op milieu en veiligheid was de door ons uitgewerkte case.

Slechts 41 Oost-Vlaamse bedrijven hebben dit jaar dit charter ontvangen.  Een reden voor Hamann International Logistics nv om fier te zijn!


Verlenging van onze certificaten (mei 2018)

Hamann International Logistics nv is trots te kunnen meedelen dat we succesvol 3 audits ondergaan hebben en dat hiermee volgende certificaten verlengd zijn:

Het Charter Duurzaam Ondernemen beloont voor het 2de jaar op rij het harde werk van Hamann International Logistics nv om rekening te houden met de invloed die we hebben op de kwaliteit van de leefomgeving, het klimaat, energiegebruik etc.

Met de 4de verlenging van het Bio Certificaat toont Hamann International Logistics nv de nodige ervaring te bezitten voor het opslaan van goederen met het biolabel.

Het IFS Certificaat wordt voor de 3de keer verlengd en is een garantie voor onze klanten dat Hamann International Logistics nv instaat is goederen te vervoeren met hoge eisen qua voedselveiligheid en productintegriteit. 

België: Ingrijpende werken Ring van Antwerpen (R1) (maart 2018)

Op de Antwerpse Ring (R1), ter hoogte van Deurne, is een verzakking van het wegdek vastgesteld. Om verdere schade te vermijden en de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen zijn herstellingen noodzakelijk. Het doorlopend gewapend beton van de drie rechterrijstroken zal over een lengte van 15 meter volledig verwijderd en vernieuwd worden. De werken duren 6 dagen en 7 nachten en zullen tijdens de tweede week van de paasvakantie uitgevoerd worden. In de weken voor de herstellingen zullen er ’s nachts wel al enkele voorbereidende werken uitgevoerd worden. Er wordt zware verkeershinder verwacht.

De werken starten op maandagavond 9 april en zullen afgerond worden in de nacht van zondag 15 op maandag 16 april.
Er zullen vier rijstroken van de ring in de richting van Nederland ingenomen worden (drie voor de herstelling en één veiligheidsstrook).

 • Het verkeer richting Nederland zal via een doorsteek in de middenberm twee extra rijstroken krijgen op de binnenring. Het verkeer op de ring richting Nederland heeft vier rijstroken ter beschikking waarvan één is voorbehouden voor verkeer dat van de E313 komt. Het verkeer richting Gent heeft nog drie rijstroken ter beschikking.
 • De afrit en de oprit Deurne worden afgesloten tijdens de werken. Verkeer moet omrijden via de op- en afrit Merksem.

De aansluitingen van en naar de E313 blijven steeds open. De aansluiting van de E313 op de ring zal echter op één rijstrook gebracht worden.

Door deze ingrijpende werken kunnen er mogelijks vertragingen ontstaan op de binnenlandse & buitenlandse transporten.

Hamann East (maart 2018)

De opstart van onze dienstverlening naar de GOS landen, Iran en Irak ligt ondertussen reeds een half jaar achter ons.

Inmiddels zijn wij voor diverse bedrijven onder het motto "Hamann goes East" op deze nieuwe markten een betrouwbare en competitieve partner geworden. 

Voor wie nog niet geproefd heeft van deze dienstverlening willen we graag vermelden dat Hamann u op alle landen een one-stop shopping service aanbiedt.  De afhaling, het internationaal transport, onze eigen douanebrokers in Rusland en Oekraïne en betrouwbare partners in de andere landen én de uitlevering tot op de losplaats worden door ons geregeld.  Zowel voor uw export- als importzendingen. 

Voor verdere vragen, inlichtingen, tarieven en opdrachten kunt u contact opnemen met uw commerciële key account of met het operationele team: Jonas Verhelst, Inna Jermackova, Goritsa Georgieva of met Johan Galle die verantwoordelijk is voor de algemene ontwikkeling van deze markten.

Behaalde ISO-certificaten (februari 2018)

Hamann International Logistics heeft recent haar kwaliteits- en milieuzorgsysteem naar een hoger niveau gebracht. We hebben het kwaliteitssysteem in regel gebracht met de nieuwe ISO9001:2015 normering en tegelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons bestaand milieuzorgsysteem te laten valideren conform de ISO14001:2015 norm. Hamann heeft deze audit succesvol doorstaan en is trots haar 2 nieuwe certificaten voor te stellen.  

Hiermee bewijst Hamann dat ze opereert conform de 2 meest gebruikte managementstandaarden en continu zorgt voor vernieuwing en verbetering.

Certificaat ISO 9001:2015

Certificaat ISO 14001:2015

 

Hoe groot is de concrete impact van de almaar aanzwellende files op onze wegen? (Februari 2018)

Wim Libaers, CEO van Hamann International Logistics, had een dubbelgesprek met Luc Macharis, CEO van Transport Macharis.

Coververhaal.pdf

Nieuwe Vlaamse regels vanaf 27/01/2018 rond ladingzekering (Januari 2018)

Welke voertuigen?

Het Besluit inzake ladingzekering is van toepassing op volgende voertuigen: categorie N2, N3, O3, O4 en T met een maximumsnelheid van meer dan 40 km/u.

Verplichtingen van de bestuurder:

De bestuurder moet een visuele controle uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat de achterste laaddeuren, de inklapbare laadklep, de deuren, de dekzeilen, het reservewiel en de andere uitrustingen zijn vastgezet.  Hij moet zich ook ervan vergewissen dat de lading geen hinder vormt voor het veilig besturen van het voertuig en dat het zwaartepunt van de lading zoveel mogelijk gecentreerd wordt op het voertuig.

Voorwaarden waaraan de vervoerder moet voldoen:

De vervoerder moet een voertuig voorzien dat geschikt is voor de te vervoeren lading, hij moet een schoon en zonder structurele voertuig aanbieden, hij staat in voor het bevestigen van de container op het chassis, hij zekert de lading conform de wetgeving.

Verplichtingen van de verlader:

De verlader bezorgt de vervoerder vooraf schriftelijk alle informatie die de vervoerder nodig acht om de goederen te stuwen; onder andere: de aard van de laadeenheid, de massa van de lading, de positie van het zwaartepunt,..  Als de verlader de vervoerder de opdracht geeft om containers of wissellaadbakken te vervoeren, verstrekt de verlader aan de vervoerder een verklaring waarin het gewicht van de vervoerde containers of wissellaadbakken wordt vermeld.

Voorwaarden waaraan de verlader moet voldoen:

De verlader moet instaan voor de verdeling van de lading over de laadvloer, hij moet de MTM en de aslasten van het voertuig respecteren, hij maakt een correcte zekering mogelijk.

Krachten waaraan het ladingszekeringssysteem moet kunnen weerstaan:

Hier voert het Besluit geen wijzigingen in; de krachten blijven: 0.8 g in voorwaartse richting, 0.5 g in achterwaartse richting en 0.5 g in zijdelingse richting.

Bron: Febetra

Eerste intermodaal transport naar Iran onder TIR (November 2017)

Zopas is voor het eerst een intermodaal transport tussen Europa en Iran onder TIR-dekking uitgevoerd. Het verliep over zowel de weg, de zee als het spoor. Dat opent mogelijkheden.

Het transport was een pilootproject van de International Road Union (IRU) in samenwerking met de Iraanse douane. Daarbij werd gebruik gemaakt van het TIR-systeem, een douanesysteem dat heel wat formaliteiten vereenvoudigt.

Een container werd over de weg van Slovenië naar de haven van Triëste (Italië) vervoerd. Daar nam die het schip tot in Mersin (Turkey) en werd hij overgeladen op een trein. Bij aankomst in Razi (Iran) reactiveerde de Iraanse douane de TIR-status en werd over de weg tot in Bandar Abbas over de weg verder gereden.

Volgens de IRU nam het hele transport vijf dagen minder in beslag dan wanneer het volledig per spoor was gebeurd. “Het gebruik van de digitale TIR-tools vergemakkelijkte het intermodale vervoer en verhoogde de beveiliging van de vracht. Ook waren de douaneoverheden in staat om op voorhand de risico-inschatting van de lading uit te voeren”, stelt de organisatie, die het TIR-systeem beheert.

Spoorwaarborg

 

Om de intermodale corridor op te kunnen zetten, opende de Iraanse douane op de spoorterminal in Razi een douanekantoor, waar de TIR-formaliteiten werden afgehandeld. Ook nam de ze verantwoordelijkheid op zich om de daarvoor benodigde documenten niet alleen als een waarborg voor de transit te accepteren, maar ook als waarborg voor het spoorvervoer.

Na deze pilot willen de weg- en spoortransportoperatoren en de douanediensten de aanpak op de corridor verder stroomlijnen. Volgens de IRU, die spreekt van een succesvolle test, kan er nu ook worden gekeken naar een TIR-aanpak voor andere intermodale verbindingen.

Opportuniteiten

 

Volgens Johan Galle, de GOS-, Iran- en Irakspecialist bij Hamann International Logistics NV in Wetteren, opent deze geslaagde pilot zeker mogelijkheden. “Iran is een zeer competitieve markt, met zeer competitieve prijzen. Als dankzij het intermodaal vervoer de prijs lager is en de transporttijd korter, dan kan dat kansen bieden. Al zie ik de voordelen vooral voor de volle vrachten, maar niet voor groupage die via ons magazijn komt”, zegt hij.

 

Transport & Logistics Antwerpen (October 2017)

De deuren van Transport & Logistics Antwerpen zijn geopend.  Welkom op onze stand 4.007 hal 4.

Hamann goes East (September 2017)

Door de uitbreiding naar de GOS-landen, alsook Iran en Irak, zal Hamann ook hier een betrouwbare en competitieve partner zijn.  Via deze weg willen we u alvast op de hoogte brengen van de opstart van deze nieuwe markten.  Hamann biedt op deze landen, waarbij Rusland het belangrijkste land is, een one-stop-shopping solution aan.  Uw volledige transportketting in één hand: van afhaling, via internationaal transport, eigen douanebroker in Rusland en Oekraïne, betrouwbare partners in andere landen, tot uitlevering bij uw eindklant.

Wilt u onze serivce graag testen?

Boek dan nu uw eerste orders op deze landen bij ons en misschien boeken wij voor u een citrytrip naar één van de meest aantrekkelijke steden van deze gebieden.  Op donderdagavond 26 oktober worden de winnaars bekend gemaakt op het "Hamann goes East" event.

Prijsaanvragen kan u richten aan east@hamann.be

Let's move the future forward! (September 2017)

Dat is het motto van Transport & Logistics Antwerpen 2017, de grootste vakbeurs voor de transport & logistieke sector in de Benelux.  Op 17, 18 & 19 oktober presenteren 315 exposanten state-of-the-art producten en diensten aan meer dan 9.000 bezoekers.  Extra aandacht gaat daarbij naar multimodaal transport en datagedreven oplossingen.

Transport & Logistics Antwerpen 2017 is een levendig forum dat professionals samenbrengt uit alle deelsectoren: onder meer transport, opslag en behandeling van goederen, datacommunicatie en software.  Die diversiteit aan disciplines en invalshoeken zorgt voor een rijke totaalbeleving.

U kan Hamann Int. Logistics NV terugvinden op stand 4.007. Het hoofdthema van Hamann Int. Logistics NV draait rond ons nieuwe product Hamann goes East. Een team van collega's staat er klaar om u te informeren onder het genot van een hapje & drankje. Inschrijven kan via de website onder registratiecode 10105. Tot dan!

Hamann behaalt Charter Duurzaam Ondernemen (June 2017)

Hamann International Logistic heeft in 2017 voor de eerste keer succesvol het Charter Duurzaam Ondernemen behaald voor de acties uitgevoerd in 2016. 

Al 20 jaar lang erkent de Oost-Vlaamse Kamer zo ondernemingen die meer inspanningen rond milieu en duurzaamheid leveren dan wat strikt wettelijk vereist is. Het Charter wordt sinds '97 uitgereikt. Sinds 2014 is er tevens het Charter Duurzaam Ondernemen dat ook inspanningen op het vlak van onder meer veiligheid en mensvriendelijk ondernemen honoreert. 

Voor Hamann is het het 9e charter op rij maar het eerste Charter Duurzaam ondernemen. Dit charter is de uitbreiding van het vroegere Milieucharter en verbreedt zijn focus naar People, Planet & Profit. 

Voor 2017 heeft Hamann International Logistics zich wederom geëngageerd om het Charter Duurzaam Ondernemen te behalen. Het Charter voor 2017 kent ook een uitbreiding, waarbij overeenstemming gezocht wordt met de 17 sustainable development goals van de VN, waardoor de doelstellingen werden uitgebreid tot de 5 P's: 

PEOPLE - PROSPERITY - PLANET - PEACE - PARTNERSHIP. 

Met deze acties wil Hamann International Logistics zijn steentje bijdragen om deze planeet ook de komende decennia leefbaar te houden. 

Hamann International Logistics bouwt  (May 2017)

In de loop van 2017 zal Hamann International Logistics 4 miljoen EUR investeren in de bouw van bijkomende kantoorruimte en opslagcapaciteit in Wetteren.  

De bedoeling is om na het verlof aan te vatten met de bouw van circa 800 m² bijkomende kantoorruimte gespreid over drie verdiepingen.  Deze kantoorruimte wordt geïntegreerd in het bestaande gedeelte.  Begin 2018 gaan wij ook bijkomende opslag- en werkruimte creëren en extra laad- en loskaaien.  Het gaat om 2.700 m² met een capaciteit van 3.500 palletplaatsen.  Tevens worden bijkomende parkingplaatsen voor personenwagens en distributiewagens en wachtplaatsen voor trailers voorzien.  Met deze investeringen zal een bedrag gemoeid zijn van 4 miljoen EUR.

GM Supplier of the Year Award (April 2017)

GM Supplier of the Year Award (April 2017) Hamann International Logistics uit Wetteren werd bekroond als GM Supplier of the Year door General Motors tijdens hun 25ste jaarlijkse Supplier of the Year Awards Ceremony.  Deze vond plaats in Orlando, Florida op vrijdag 31 maart. 
   

GM telt in totaal 20 000 leveranciers in alle verschillende domeinen.  118 onder hen, komend uit 15 verschillende landen, werden erkend als Supplier of the Year.  De Awards worden toegekend aan bedrijven die de verwachtingen van GM constant overtreffen, een grote toegevoegde waarde bieden of nieuwe innovatieve ontwikkelingen aanreikten.  Volgens Steve Kiefer, VP Global Purchase and Supply Chain, werden niet enkel de bedrijven uitgekozen die positieve ontwikkelingen doorvoerden, maar vooral omdat ze dit deden met de kwaliteit die de GM klanten verdienen. In de categorie 'logistiek' werd Hamann verkozen, samen met 9 andere laureaten uit de VS, het Verre Oosten en Europa. Managing Director Wim Libaers en Project & Accountmanager Johan Galle ontvingen de bijhorende trofee uit handen van Todd J. Scott, Executive Director Global Supply Chain en van James Bovenzi, Executive Director Demand Supply.

Voor Hamann International Logistics is deze Award een beloning en een bekroning voor ruim 25 jaar samenwerking met GM vestigingen in Europa, zowel voor de merken Opel, Vauxhall als Chevrolet.  Sinds 1992 is Hamann regiopartner voor België en Nederland voor de aanvoer van productieonderdelen naar de Duitse en Oostenrijkse fabrieken.  Tot de sluiting in 2010 gold dit ook voor Opel Antwerpen.  Daarnaast verzorgt Hamann de aanvoer van wisselstukken vanuit de centrale depots in Duitsland naar regionale distributie centra in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.  Alle afhalingen en aanleveringen gebeuren in zeer nauw overleg met de klant, met wie hiervoor gepersonaliseerde systemen ontwikkeld werden op vlak van orderentry, opvolging, uitlevering in just-in-time, documentatie en facturatie.  De lopende contracten werden recentelijk verlengd tot 2020.  In totaal gaat het om een omzet van circa 9 miljoen euro per jaar.

Door de overname van Opel en Vauxhall door PSA, komt er een einde aan de samenwerking onder het General Motors-label.  De banden met de Europese fabrieken en beslissingsnemers zijn echter van die aard dat Hamann met vertrouwen uitkijkt naar de toekomstige samenwerking met de nieuwe groep.

 

Nieuwe trailers (April 2017)

Hamann International Logistics groeit en investeert verder in 2017.  Wij nemen eerstdaags 12 nieuwe trailers in gebruik.

VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (maart 2017)

Hamann International Logistics heeft op 21/03/2017 een succesvolle audit ondergaan in het kader van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen.  De audit heeft aangetoond dat ook in 2016 Hamann International Logistics de nodige verwezenlijkingen en groei heeft gekend op vlak van de kwaliteit van de leefomgeving, klimaat, energie etc, maar deze ook heeft opengetrokken naar de andere duurzame thema's zoals risicobeheersing, mensvriendelijk ondernemen, dialoog met stakeholders, maatschappelijk engagement etc.  De uitreiking van het charter zelf zal plaats vinden op 21/06/2017.

IFS audit (maart 2017)

Hamann International Logistics heeft deze maand succesvol haar tweede IFS audit doorstaan waarna het IFS Logistics "higher level" certificaat verlengd werd.  Dit certificaat is het bewijs dat Hamann de cruciale factoren op het vlak van voedselveiligheid en productintegriteit onder controle heeft, van traceerbaarheid tot doeltreffende maatregelen voor de kritische beheerspunten, naleven van de hygiënevoorschriften, continue verbetering van haar processen, interne audits en controle; en food defence.  Dit certificaat bekrachtigt nogmaals de gestructureerde dienstverlening die Hamann kan bieden, en hoopt hiermee haar klanten extra vertrouwen te geven.

Verlenging contract General Motors (januari 2017)

Hamann mag zijn contract met General Motors verlengen met 3 jaar voor aanlevering van productieonderdelen vanuit België en Nederland naar Duitsland en Oostenrijk en het retourneren van het leeggoed.  Het contract ligt nu vast tot juni 2020.  Dit contract is de langstlopende overeenkomst binnen het klantenbestand van Hamann.  Wij verzorgen dit sinds 1992 en zijn heel trots op de goede samenwerking en het vertrouwen dat GM in ons stelt.

Bio-certificaat (januari 2017)

Hamann heeft voor de 3e keer het BIO-certificaat vernieuwd voor de opslag van goederen met het biolabel. Dit wil zeggen dat Hamann de nodige administratieve controles doet, de goederen op een bio-conforme manier stockeert en zo de biologische keten garandeert. 
Hamann wordt gecertificeerd door Certisys. Het certificaat vindt u hier

Logistics & Distribution beurs te Brussel 21 & 22 sept. (augustus 2016)

Hamann International Logistics NV zal aanwezig zijn op de beurs Logistics & Distribution. Het is dé vakbeurs voor professionals uit de logistieke en distributiesector. Je kan er dienstverleners ontmoeten die zich dagelijks inzetten voor een kwalitatieve en veilige levering van uw goederen, met aandacht voor kostenefficiëntie en snelheid. 

Je kan ons vinden op stand N101. De beurs gaat door op 21 september 10h-18h en 22 september 10h-17h.

U kan zich online inschrijven door hier te klikken. 

 

Verhuis Hamann BV van Nijmegen naar Venlo

Onze vestiging te Nijmegen verhuisde onlangs naar een nieuwe locatie in Venlo. Hamann koos voor deze nieuwe locatie te Venlo, gezien dit zowel op strategisch als op logistiek vlak meer mogelijkheden biedt. Het laat ons ook toe om betere combinaties te kunnen maken met zendingen vanuit en naar Wetteren. De nieuwe adres- en contactgegevens vindt u hieronder:

Columbusweg 20 - 5928 LC Venlo / Tel. +31 77 232 12 20

Hamann investeert in een nieuw opslagsysteem: het Stow Atlas Shuttle systeem (juni 2016) 

Hamann is een snel groeiende logistieke dienstverlener. De laatste 2 jaar zijn de opslagklanten blijven groeien, en zijn er ook nieuwe bij gekomen waardoor het logistieke magazijn te Wetteren te klein werd. Een uitbreiding werd noodzakelijk en er moest snel gehandeld worden. Hamann kwam zo terecht bij een nieuw magazijn in Lokeren in augustus 2015. Dit magazijn palmden we snel in, maar ook dit bleek in januari te klein te worden. spoedig moest er naar een efficiënte oplossing gezocht worden en zo kwamen we terecht bij Stow. 

Voordelen?

Het Stow Atlas Shuttle Systeem bezorgt Hamann en haar klanten volgende voordelen:

 • Enorme tijdswinst
 • Er moet niet meer in de stellingen gereden worden
 • 2 shuttlesystemen: zowel euro- als blokpalletten kunnen gestockeerd worden
 • 4000 palletplaatsen i.p.v. de oorspronkelijke 1700, dus meer dan 60% extra capaciteit
 • Heel flexibel en gebruiksvriendelijk
 • LIFO-principe (Last in - First out)

Het systeem in actie?

Hierbij de link naar een filmpje waarin de werking van het systeem wordt verduidelijkt. 

Meer info vindt u ook terug in het persartikel

Hamann behaalt voor het 8ste jaar op rij het Milieucharter (juni 2016)

Voor het 8ste jaar op rij werd aan Hamann International Logistics het Milieucharter toegekend. Woensdag 15/6 werd dit door VOKA in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen uitgereikt. Dit certificaat wordt bekomen na studie en goedkeuring van het dossier door een commissie op basis van het algemene milieubeleid en de prestaties van het bedrijf op milieuvlak gedurende het afgelopen jaar. 

In totaal ontvingen 52 Oost-Vlaamse bedrijven dit jaar het charter.

Hamann viel 2 keer in de prijzen want we kregen ook een officieel certificaat waarbij werd goedgekeurd dat we mogen overschakelen van het Milieucharter naar het charter Duurzaam Ondernemen. Hamann wil namelijk de focus niet enkel op milieu leggen maar breder te werk gaan. Hierbij zijn onze stakeholders, personeel, enz. heel belangrijk. Het komende jaar zullen dan ook verschillende acties ondernomen worden zodat we volgend jaar hopelijk het charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst mogen nemen. 

Het Milieucharter en het charter Duurzaam Ondernemen heeft zowel symbolische als commerciële waarde en toont aan dat ook een bedrijf in de logistieke wereld een positieve bijdrage kan leveren aan het algemene milieubeleid. 

  

Hamann behaalt IFS certificaat (mei 2016)

Hamann International Logistics heeft dit voorjaar succesvol de eerste IFS audit doorstaan en mag met trots haar IFS Logistics "higher level" certificaat voorstellen. Dit certificaat is het bewijs dat Hamann de cruciale factoren op vlak van voedselveiligheid en productintegriteit onder controle heeft, van traceerbaarheid tot doeltreffende maatregelen voor de kritische beheerspunten, naleven van de hygiënevoorschriften, interne audits en controle; en food defence. Dit certificaat bekrachtigt nogmaals de gestructureerde dienstverlening die Hamann kan bieden en hoopt hiermee klanten extra vertrouwen te geven. 

Hamann : Trends Gazellen 2016 (maart 2016)

Voor het vierde jaar op rij behoort Hamann International Logistics nv tot de snelst groeiende bedrijven van onze provincie. Hamann werd derhalve opnieuw uitgeroepen tot één van de Trends Gazellen 2016 in de categorie Grote Ondernemingen. Deze ranking wordt opgesteld op basis van groei en omzet, personeelsbestand, cash flow en toegevoegde waarde over de voorbije vijf jaar. 

Hamann neemt opnieuw deel aan 'Vlajo Ondernemers voor de klas" (januari 2016)

Hamann International Logistics neemt opnieuw deel aan "Vlajo Ondernemers voor de Klas", het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Tijdens een interactieve sessie zal onze Managing Director, Wim Libaers, in het Sint-Jozefinstituut in Geraardsbergen en in het Koninklijke Atheneum in Zelzate vertellen over zijn ervaringen. 

Wenst u meer info over Vlajo ondernemers voor de klas, surf naar www.vlajo-ovk.be. 

Infosessie kilometerheffing @Hamann (10 december 2015)

Op donderdag 10 december organiseerde Hamann International Logistics een infosessie voor haar klanten over de kilometerheffing die vanaf 1 april in voege gaat. Er waren een mooi aantal deelnemers op afgekomen. De gastsprekers van de avond waren Isabelle De Maegt (Febetra) en Roger Van den Bossche (OTM). Daarnaast werden ook enkele praktijkvoorbeelden in kaart gebracht. Indien u vragen heeft over de kilometerheffing kan u altijd terecht bij uw commercieel contact of op info@hamann.be. 

Hamann behaalt Bio-certificaat (september 2015)

Op 26 augustus 2015 heeft Hamann International Logistics nv haar Bio certificaat behaald. Dit houdt in dat Hamann een gecertificeerd bedrijf is dat kan aantonen dat bio-goederen niet gecontamineerd worden in het deel van de logistieke flow waar zij verantwoordelijk voor zijn. U kan ons certificaat hier downloaden.

Bezoek ons op Transport & Logistics te Antwerpen (augustus 2015)

Net zoals 2 jaar geleden staat Hamann International Logistics ook bij deze editie op de beurs Transport & Logistics in de Expo te Antwerpen. De beurs gaat door op 22/9 (10-20h), 23/9 (10-20h) en 24/9 (10-18h). Kom ons zeker een bezoekje brengen op onze stand 4.007.

Je kan nu gratis inschrijven met volgende registratiecode 8129 op de website.

Bijkomend opslagmagazijn in Lokeren (augustus 2015)

Om aan de stijgende vraag van onze klanten te kunnen voldoen, beschikken wij vanaf 1 september over een bijkomend opslagmagazijn in Lokeren.

Voor meer informatie over capaciteit en tarieven kunt u terecht bij Yves Speliers of bij onze sales medewerkers.

Hamann behaalt mooie plaatsen op de Run to Rio (juni 2015)

De Run to Rio in Brussel was een succes! De 2 Hamann Teams deden het super goed! De uitslag is reeds gekend en Hamann mag fier zijn op zijn sporters. Van de 281 teams werd team B 17e en team A 36ste!

 

Hamann neemt deel aan de Run to Rio (juni 2015)

Op 21 juni 2015 vindt met de Run to Rio de allereerste olympische Marathon plaats aan de Hippodroom van Bosvoorde (Brussel). In een unieke olympische en Braziliaanse sfeer lossen vijf lopers per team elkaar af om samen de afstand van 42.195km, een marathon, af te leggen.
Er zijn 5 verschillende afstanden zodat elke deelnemer een afstand kan kiezen op zijn niveau: 2km - 5km -10km - 10km -15km. Daarnaast kan elk team zich nog extra bewijzen aan de hand van 2 challenges tegen olympische atleten. Hiermee kunnen ze 'tijdsbonussen' verdienen voor hun team. Hamann International Logistics neemt deel met 2 enthousiaste teams.  

Op het evenement zijn een 150-tal van olympische atleten aanwezig want het BOIC maakt van deze dag ook een officiële bijeenkomst voor de Belgische olympiërs.

Deze fundraisingsactie ten voordele van Team Belgium wordt georganiseerd door het Belgische Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC vzw), in samenwerking met zijn partners en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)."

Nieuwe partners op Scandinavië (maart 2015)

Om de groei van onze internationale distributiekanalen verder te onderbouwen, hebben wij op 1 maart een partnership opgestart met Modul Transport voor Denemarken, Ntex voor Noorwegen en Zweden & NCS International Transport and Logistics voor Finland.

Door de samenwerking met deze bedrijven kunnen wij een nog betere service bieden naar en vanuit de Scandinavische landen zowel voor groepage, deelpartijen als volle vrachten.

Wij zijn er van overtuigd met bovenstaande aanwinsten onze dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.”

Trends Gazellen (maart 2015)

Voor het derde jaar op rij is Hamann genomineerd als Trends Gazelle van het jaar. Wij komen dus opnieuw voor in de lijst van de 100 snelst groeiende bedrijven in Oost-Vlaanderen in de categorie van de grote ondernemingen.  Deze lijst wordt opgemaakt op basis van 3 criteria : omzet, personeelsbestand en cash-flow.

Dit is een waardevolle onderscheiding waarop we met zijn allen fier mogen zijn.

Hamann neemt deel aan "Vlajo Ondernemers voor de klas" (januari 2015)

Hamann International Logistics neemt deel aan "Vlajo Ondernemers voor de Klas", het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Tijdens een interactieve sessie zal onze Managing Director Wim Libaers in het Koninklijke Atheneum in Oudenaarde en Denderleeuw vertellen over zijn ervaringen. Lees meer.
Wenst u meer info over Vlajo Ondernemers voor de klas, surf naar www.vlajo-ovk.be.

Verlenging contract District Carrier België en Nederland voor Opel (18 december 2014)

Hamann International Logistics nv werd door Opel's 4PL opnieuw aangeduid om de onderdelen te transporteren voor productie bij de Tier-1suppliers in België en Nederland als ook de wisselstukken voor de Opel fabrieken in Duitsland en Oostenrijk. Ook werd Hamann opnieuw aangeduid als Regional Distribution Center voor de consolidatie van dezelfde onderdelen voor de GM fabrieken in Polen en Groot-Brittannië. Deze overeenkomst wordt voor 2.5 jaar verlengd vanaf januari 2015. Dit contract wordt al sinds 1992 ononderbroken door Hamann uitgevoerd, tot grote tevredenheid van de klant.

Beurs Prologistics 23 en 24 september te Brussel (2 september 2014)

Graag melden we U dat Hamann International Logistics aanwezig zal zijn op de beurs Prologistics te Brussel deze maand. De beurs gaat door op 23 en 24 september. U bent van harte welkom op onze stand 4136 in Hall 4. Inschrijven kan via deze link.

Hamann International Logistics optimaliseert haar Warehouse in Wetteren met NaviTrans WMS (6 mei 2014)

Het is de ambitie van Hamann International Logistics NV om een trendsetter te zijn en onze klanten een competitieve voorsprong te bieden. Onze diensten kenmerken zich dan ook door inventiviteit, strategie, kwaliteit en productiviteit.

Om te blijven voldoen aan de vraag van onze klanten, vervangen we ons bestaand WMS systeem. Na grondige analyse en evaluatie werd NaviTrans WMS weerhouden.

Bij deze keuze speelden niet enkel de grote flexibiliteit en mogelijkheden van NaviTrans WMS, maar tevens voortdurende innovatie en de strategie om op termijn naar een volledig geïntegreerd software-platform toe te werken.

Nieuw: Prijsaanvragen online (16 april 2014)

Vanaf donderdag 17 april worden de Online Spot Prices gelanceerd. Dit is een nieuwe tool voor onze klanten waarbij men nu ook online zijn prijs kan aanvragen via de Hamann WebApps.

Voordelen?

 • Uw tarief binnen de minuut beschikbaar online
 • 24/24 en 7/7 ter uwer beschikking
 • Van Spot Price naar Order in 1 klik

Wij  hopen via deze weg onze klanten een nog betere en snellere service te bieden.
Heeft u nog geen login? Contacteer dan onze Customer Service, cslogistics@hamann.be, en ontvang vandaag nog uw login en paswoord.

Veel succes!

Start van het Paperless Office (24 maart 2014)

De medewerkers bij Hamann International Logistics zijn sinds maandag van start gegaan met het Paperless Offce. Alles wordt online ter beschikking gesteld en opgeslagen, waardoor er nauwelijk nog dient afgeprint te worden. Alle transportdossiers, documenten, enz. zijn op die manier voor iedereen toegankelijk. De switch werd de voorbije weken en maanden grondig voorbereid en de start afgelopen maandag is ook vlot verlopen. Hamann hoopt de positieve tendens de komende weken, maanden verder door te trekken en op die manier een steentje bij te dragen aan het milieu én de dienstverlening naar klanten toe te verhogen door snellere correcte communicatie.

Ook in 2014 behoort Hamann tot de Trends Gazellen (februari 2014)

Net als vorig jaar behoort Hamann International Logistics als één van de snelst groeiende ondernemingen tot de Trends Gazellen 2014 van de provincie Oost-Vlaanderen in de categorie grote ondernemingen. De Gazellen worden geselecteerd op basis van een analyse van alle bedrijven uit de Trends Top 100.000. De bedrijven worden gerangschikt naar groei van omzet, personeelsbestand en cashflow.

Milieucharter behaald voor 2013! (februari 2014)

Voor het 6e jaar op rij behaalt Hamann International Logistics haar milieucharter. De uitreiking van het certificaat zal in de loop van dit 2014 plaatsvinden. Ondertussen blijft Hamann zijn best doen voor het milieu. Eén van de grote projecten op de agenda in 2014 is het Paperless Office waar alle medewerkers volop mee bezig zijn.

Genomineerd voor Truck Safety Award 2014 (februari 2014)

Hamann International Logistics werd genomineerd voor de titel Truck Safety Award 2014. De Award beloont een politiek op het gebied van actieve en passieve veiligheid. De Award bewijst eer aan de bedrijfsleiders die aandacht hebben voor veiligheid en dat op alle niveaus binnen hun bedrijf (bij het verdelen van de transporten door de dispatching, tijdens het engageren en opleiden van het personeel, bij de keuze van de uitrusting voor de voertuigen en dergelijke meer). De uitreiking van deze Award vond plaats op donderdag 13 februari.

Hamann International Logistics behaalde helaas geen podiumplaats bij de uitreiking van de Truck Safety Award.

Hamann ontvangt wél het Truckveilig label 2013. Dit label is een garantie van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde dat Hamann zich heeft ingezet voor verkeersveiligheid in het jaar 2013.

 

Turkse avond @Hamann International Logistics op donderdag 21 november om 18h te Wetteren (oktober 2013)

Turkije als economische handelspartner, het is een land in volle groei en Hamann International Logistics geeft u graag enkele tips en tricks om deze markt beter te leren kennen.

Wij organiseren een turkse avond op donderdag 21 november om 18h. Op deze avond nodigen wij u van harte uit in onze gebouwen te Wetteren. Wij nemen graag de gelegenheid om u ons product Turkije voor te stellen. Onze agent komt naar Wetteren om een voordracht te geven over Turkije. Een vertegenwoordiger van het FIT zal kort toelichten wat het FIT kan betekenen voor u als bedrijf in deze context.

Graag elektronisch inschrijven voor 14 november door een bevestiging te sturen naar info@hamann.be.
Alvast bedankt en hopelijk tot dan!

Bedrijf zonder papieren (september 2013)

De evolutie naar een paperless office in kaart gebracht door Peter De Groote, IT manager bij Hamann International Logistics.
Klik hier en lees het volledige artikel dat verscheen in de KMOgids.

Op 20/6/2013 krijgt Hamann milieucharter 2012 (juni 2013)

Donderdagavond 20 juni, mocht Hamann International logistics opnieuw het certificaat in handen nemen voor de milieucharter 2012. De uitreiking vond plaats in de gebouwen van VOKA te Gent. Dit certificaat is een bewijs dat ook in 2012 Hamann de nodige acties ondernam wat betreft milieu.

Hamann installeert een Intelligent Video System (mei 2013)

Hamann International Logistics nv installeert als eerste logistieke partner in België een VLS camerasysteem, waarbij zo'n 85 camera's in en rond onze magazijnen zullen instaan voor een betere bewaking en een betere opvolging/lokalisering van onze goederen. U vindt meer info hierover in ons persbericht.

Verlenging contract GM aftersales UK (maart 2013)

Hamann International Logistics deelt u graag mee dat recentelijk het contract met General Motors Aftersales UK werd verlengd. Dit contract houdt het dagelijkse transport in van de VOR parts tussen Duitsland en de UK, en omgekeerd. Deze overeenkomst wordt voor 3 jaar verlengd vanaf april.

Hamann op de 16e plaats in de Trends Gazellen O-VL (februari 2013)

Hamann International Logistics deelt u graag mee dat zij voor de eerste keer verschijnen in de lijst van de Trends Gazellen dit jaar.  Hamann staat al direct op de 16e plaats bij de grote Gazellen in Oost-Vlaanderen. De Gazellen worden geselecteerd op basis van een analyse van alle bedrijven uit de Trends Top 100.000. De bedrijven worden gerangschikt naar groei van de omzet, personeelsbestand en cashflow. De groei wordt bekeken over 5 jaar en aangezien Hamann International Logistics sinds 2007 onafhankelijk is, was het ook het eerste jaar dat we in de lijst konden opgenomen worden.

Innovatie in de Supply Chain (december 2012)

Via deze link kan u het intervieuw lezen met onze Managing Director, Wim Libaers, rond innovatie in de supply chain binnen Hamann International Logistics. Wim Libaers verwijst hier naar onze dienstverlening, onze toegevoegde waarde, als ook de innovatieve trends binnen de logistieke sector en hoe ver Hamann hiermee staat.

Ondernemers in Oost-Vlaanderen: efficiëntie en groene innovatie bij Hamann (november 2012)

In de novemberuitgave van het tijdschrift ‘Ondernemers in Oost-Vlaanderen’ van VOKA, verscheen een interview met onze Managing director, Wim Libaers. Het centrale thema in het artikel is de nood aan innovatief denken en doen. Zo wordt er onder andere naar de groene innovatie binnen Hamann verwezen waaronder de meer en meer elektronische uitwisseling met onze klanten. Deze groene innovatie wordt ook doorgetrokken naar het echte transport waarbij ladingen zo optimaal mogelijk gecombineerd worden met behulp van logistieke software. Naast dit groene aspect, wordt er ook kort vermeld dat Hamann haar one-stop-shop-aanbod wil uitbreiden op snelgroeiende markten zoals Rusland, Turkije en Brazilië.

Hamann International Logistics krijgt hoge scores voor service naar klanten (november 2012)

Hamann International Logistics krijgt maandelijks een kwaliteitscore van haar klant General Motors. Voor 2012 is onze score voor de voorbije 8 maanden al iedere keer 100% geweest voor outbound België – Nederland. Voor de inbound scoren we al 8 maanden aan een stuk 98% voor aanleveringen bij Opel in Wenen. Hamann is dan ook fier op deze resultaten.

Onze website in een nieuw kleedje (november 2012)

Hamann International Logistics verwelkomt u op hun nieuwe website. Na enkele jaren vonden wij dat onze website toe was aan een nieuwe look & feel waarbij vooral een versnelde werking en overzichtelijkheid centraal staan, zodat u als bezoeker sneller vindt wat u zoekt. Geniet van jullie bezoek in deze nieuwe layout!

Verlenging contracten (augustus 2012)

Hamann International Logistics ondertekende midden augustus ook een nieuwe overeenkomst met de Wetterse snoepproducent Confiserie Van Damme. De reeds bestaande samenwerking wordt aanzienlijk uitgebreid. De overeenkomst is voor 3 jaar. Het contract houdt in dat Hamann een permanente voorraad van circa 700 palletten zal beheren en de distributie zal verzorgen naar diverse Europese landen.

Daarnaast is Hamann ook blij te melden dat het contract van GM France wordt verlengd met 3 jaar. Deze overeenkomst houdt de aanlevering van wisselstukken voor de Franse markt naar het centraal depot te Parijs in. De wisselstukken komen uit Duitsland en Spanje.Tenslotte meldt Hamann u ook graag dat haar bestaande overeenkomst met Benteler Automotive wordt verlengd met 3 jaar. Deze overeenkomst omvat het aanleveren van alle productieonderdelen, die Benteler in Gent op af-fabriek basis aankoopt. Benteler maakt de assen voor de Volvo Cars fabriek te Gent.

Hamann is AEO certified (mei 2012)

Hamann International Logistics behaalt met trots haar AEO certifcaat. Dankzij dit certificaat kan Hamann een snellere logistieke afhandeling aanbieden naar haar klanten toe en kan Hamann genieten van Douane privileges in andere landen.

Opening vestiging Nederland (september 2010)

Op 6 september opent Hamann International Logistics nv een nieuwe vestiging in Nederland en breidt hiermee haar bestaand dienstenpakket en netwerk uit. 

 

Nieuws
Voka Charter Duurzaam Ondernemen 
Voor de 10de keer op rij heeft Hamann International Logistics NV het   ... Lees meer
Verlenging van onze certificaten
Hamann International Logistics nv is trots te kunnen meedelen  ... Lees meer
Hamann breidt verder uit met nieuwbouw in Wetteren
Met 170 medewerkers en een  ... Lees meer
Logistics & Distribution 3&4 okt. Brussels Expo
De medewerkers en directie van Hamann International Logistics nv nodigen u van... Lees meer
Milieucharter
Vorig jaar behaalde Hamann International Logistics nv voor de negende maal op rij... Lees meer
Verlenging van onze certificaten
Hamann International Logistics nv is trots te kunnen meedelen dat we succesvol 3... Lees meer
Werken Ring van Antwerpen (R1)
Op de Antwerpse Ring (R1), ter hoogte van Deurne, is een verzakking van het wegdek... Lees meer
Hamann East
De opstart van onze dienstverlening naar de GOS landen, Iran en Irak ligt ondertussen...   Lees meer
Behaalde ISO-certificaten
Hamann International Logistics heeft recent haar kwaliteits- en milieuzorgsysteem... Lees meer
Impact van de aanzwellende files
Wim Libaers, CEO van Hamann International Logistics, had een dubbelgesprek met...Lees meer
Nieuwe Vlaamse regels rond ladingzekering
Het besluit inzake ladingzekering is van toepassing op volgende voertuigen:... Lees meer
WebApps
Vacatures
Customs Officer
Je maakt de douane-aangiftes op via PLDA, NCTS en EMCS na ontvangst.. lees meer
Finance Manager
Als Finance Manager ben je verantwoordelijk voor het efficiënt.. lees meer
Forwarder CEE
Rekening houdend met de aard en de dringendheid van de zending.. lees meer
Magazijnmedewerker (vaste nacht)
Binnen ons overslagmagazijn kom je terecht in een ervaren team dat instaat voor.. lees meer